HİZMETLERİMİZ

17 Mart 2018

OSGB

OSGB şeklinde kısaltılan ve açılımı ise Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olan oluşum, ÇSGB tarafından çıkartılmış olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili […]
17 Mart 2018

İSG EĞİTİMLERİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesine göre işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitimler özellikle; işe başlamadan önce, […]
17 Mart 2018

RİSK ANALİZİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 11. 12. ve 30. maddelerine istinaden çıkartılmış olan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğine göre bütün işyerleri Acil Durum Eylem […]
17 Mart 2018

ACİL DURUM EYLEM PLANI

Doğal afetler, yangın, kimyasal ya da basınçlı kapların patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi durumlarda işyeri bireylerinin alması gereken tedbirler zincirinin neler olmasının anlatılması, planlanması ve ilgili […]
17 Mart 2018

İŞYERİ HEKİMLİĞİ

İşyeri hekimi işyerinde sağlık hizmetlerini ifa etmek ile görevlendirilir. Günümüzde iş kazalarının ve mesleki hastalıkların yoğun olduğu için işyeri hekimi önemli bir yere sahiptir. Resmî Gazete […]
17 Mart 2018

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi: Bir kimsenin adımını atarak çıkamayacağı yerler “yüksek” olarak kabul edilir. Yüksekte yapılan çalışma ise kişinin bulunduğu referans seviyesinin üzerinde, sağlık ve güvenlik […]

DİĞER HİZMETLERİMİZ

Aşağıdaki hizmetleri size sunarken diğer firmalardan hizmet desteği almaktayız.

17 Mart 2018

İLKYARDIM EĞİTİMİ

2 günlük Temel ilkyardım eğitimleri, konu ve içerikleri bakımından Standart ilkyardım ile aynı olmakla beraber süresi 16 saattir. İnteraktif,erişkin tip eğitim tekniklerinin kullanıldığı,ön test ve son […]
17 Mart 2018

PATLAMADAN KORUNMA

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” esasları uygulanmak zorundadır. […]
17 Mart 2018

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ

Mesleki Yeterlilik: meslek standartlarını temel alarak teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirleyen kriterlerdendir. Mesleki Yeterlilik Kurumu; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin […]
16 Mart 2018

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

16 Mart 2018

ORTAM ÖLÇÜMLERİ

16 Mart 2018

İŞYERİ MAKİNA VE EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLÜ

16 Mart 2018

ÇALIŞANLARIN PERİYODİK KONTROLÜ