İşyeri hekimi işyerinde sağlık hizmetlerini ifa etmek ile görevlendirilir. Günümüzde iş kazalarının ve mesleki hastalıkların yoğun olduğu için işyeri hekimi önemli bir yere sahiptir. Resmî Gazete “de belirtilen işyeri hekimi, işyeri hemşiresi ve diğer sağlık personellerinin görev, yetki ve sorumlulukları belirtilmiştir.

İşyeri Hekimi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre tüm iş yeleri kanunda belirtilen sürelerde İşyeri Hekimi bulundurmak zorundadırlar. 6331 Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre işveren, çalışanları arasında işyeri hekimi ve diğer sağlık personelini bulundurmak zorundadır. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) hizmet alarak yerine getirebilir.

Çalışma hayatında bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarının sağlanması ve işyerlerinde çalışanların sağlığını tehdit eden olasılıkların önlenmesini sağlayan iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin asli uygulayıcıları işyeri hekimleridir. Bir işyerinde iş sağlığını ve güvenliğini oluşturmasında önemli rol oynayan işyeri hekimi diğer yardımcı sağlık personeli ve işyeri hemşiresi ile birlikte çalışırlar. İşyeri hekimi aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin şartlarına uyulmasını sağlamakta ve gerektiğinde bunu bakanlığa rapor vermektedir.

Hizmet sunduğumuz kuruluşlara tecrübeli ve uzman iş yeri hekimleri ile hizmet sağlarız. Hekimlerimiz periyodik olarak firma ziyaretlerinde bulunarak, firmadaki Meslek Hastalıklarının araştırılması ve önlenmesi için çalışmalarda bulunurlar.