Mesleki Yeterlilik: meslek standartlarını temel alarak teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirleyen kriterlerdendir. Mesleki Yeterlilik Kurumu; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Mesleki standartların oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim/öğretim programlamaların bu standartlara göre hazırlandığı ve işgücünün eğitim sonrasında da belgelendirdiği bir eğitim sistemidir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu tebliğ ile 40 meslekte belge zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda ilgili tebliğde belirtilen mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. İşbu tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra, 31/12/2016 tarihi itibariyle Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.

Mesleki yeterlilik belgesi uzun vadede bütün mesleklerde zorunlu hale gelecektir. Hali hazırdaki zorunluluk kapsamında olan meslekler için anlaşmalı olduğumuz yetkilendirilmiş kuruluşlarla hizmet vermekteyiz.