6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” esasları uygulanmak zorundadır.

İşveren, 6. maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar. Patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alır.

İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için gereken “Patlamadan Korunma Dokümanı” bu konuda özel eğitim almış, tecrübeli İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından hazırlanmaktadır. Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanırken aşağıda belirtilen aşamalar sırasıyla takip edilmektedir. Patlama riskinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi

• Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi ve raporlanması.

• Patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi göz önünde bulundurularak sınıflandırılan tehlikeli yerlerin, (Bölge 0, Bölge 1, Bölge 2, Bölge 20, Bölge 21, Bölge 22) Sınıflandırılması.

• Tehlikeli yerlerde çalışanların sağlık ve güvenliklerinin patlayıcı ortam risklerinden korunması için asgari gerekler, alınacak önlemlerin tespiti.

• Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılacak ekipmanlara ilişkin kurallar vb. hususlar hakkında ilgili talimatların oluşturulması.