Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi: Bir kimsenin adımını atarak çıkamayacağı yerler “yüksek” olarak kabul edilir. Yüksekte yapılan çalışma ise kişinin bulunduğu referans seviyesinin üzerinde, sağlık ve güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek durumda yapılan çalışma biçimleridir. Yükseklik kavramı göreceli olup kişiden kişiye değişmektedir. Bir insanın denge noktası 2. bel omurudur. Literatürde, çoğunlukla bel hizasını geçen yerler yüksek olarak kabul edilmektedir. Ortalama bir insanın boyundan daha uzun yerler yüksek yerler, böyle yerlerde çalışmak da yüksekte çalışmaktır. Yüksekten düşme riski ise, birisinin seviye farkı nedeniyle düşerek yaralanma riskidir.

Bu doğrultuda, uzman ve konularında deneyimli Rüzgâr OSGB eğitmenleri tarafından, ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun ve firmanıza özel olarak, aşağıdaki konu başlıklarını içeren eğitim programı hazırlanmakta ve çalışanlar teorik ve uygulamalı olarak eğitim verilmektedir.

• Yükseklik ile ilgili tanımlar, yüksekte çalışmanın kuralları
• Düşmeye neden olan faktörler
• Düşmenin nedenleri ve süresi
• Yüksekte çalışmada oluşabilecek riskler
• Yüksekte çalışmada risklerden korunma yöntemleri
• Toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruma yöntemleri
• Tehlikeli ve güvensiz durumlar, alınması gereken önlemler
• Ankrajlar, merdivenler, korkuluklar, kalıp sistemleri, iskeleler
• Sağlık ve güvenlik işaretleri
• Yüksekte çalışmada kullanılacak teknik malzeme ve kişisel koruyucular
• Uygulama